Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden van deze website
Op het gebruik van onze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door de website te gebruiken, accepteer je (als gebruiker) deze gebruikersvoorwaarden.

Informatie en adviezen
Van Dorresteijn besteedt veel zorg aan de informatie op deze website. Van Dorresteijn probeert de informatie zo actueel mogelijk te houden en correct weer te geven. Ondanks dat geven wij geen garanties over de nauwkeurigheid, volledigheid of geldigheid van deze informatie.

De informatie en adviezen op onze website zijn bedoeld als algemene en indicatieve informatie. Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van een persoonlijk, deskundig advies. Van Dorresteijn is in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade, ook niet voor rechtstreekse, incidentele, indirecte schade of gevolgschade of eis tot schadevergoeding, voortkomend uit het gebruik van informatie van de van Dorresteijn site.
Hyperlinks
Gebruik van de hyperlinks op onze site kan tot gevolg hebben dat je onze website verlaat. Van Dorresteijn heeft geen zeggenschap over de inhoud op de sites achter deze links en kan daarvoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, databankrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op onze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo's, illustraties en foto's) zijn ons eigendom of van derden. Het is niet toegestaan het materiaal van onze website te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, danwel om een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van onze website op te vragen en of te her gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

WAAROM VAN DORRESTEIJN TUINAANLEG?

ONTDEK ONZE STERKE PUNTEN


Werken met passie

Meer dan 10 jaar ervaring met tuinaanleg


Alles wat u nodig heeft

Van tuinontwerp tot beregening


Alles in eigen hand

De modernste machines zelf in huis


Tevreden klanten

Klanten waarderen ons met een 8,9!